Hướng dẫn đăng ký VNACCS cho doanh nghiệp

Hướng dẫn đăng ký VNACCS cho doanh nghiệp | Sử dụng Chữ ký số Viettel để đăng ký tài khoản trên trang VNACCS của Hải Quan Việt Nam.

Hướng dẫn đăng ký VNACCS cho doanh nghiệp có nhu cầu làm các thủ tục Hải Quan điện tử, nộp tờ khai thông quan điện tử.

Bước 1: Đăng ký tài khoản Quản trị doanh nghiệp.

Truy cập website đăng ký VNACCS tại địa chỉ https://dknsd.customs.gov.vn/Pages/dn.aspx

Chọn mục Đăng ký mới như hình dưới.

Hướng dẫn đăng ký VNACCS cho doanh nghiệp

 

 

Sau khi click xong, màn hình nhập thông tin đăng ký mới hiện ra.

Hướng dẫn đăng ký VNACCS cho doanh nghiệp

 

Tại màn hình này người đăng ký của doanh nghiệp nhập vào :

[1] Tại ô Mã số thuế: Người đăng ký nhập mã số thuế của doanh nghiệp cần đăng ký.

[2] Tại ô Mật khẩu: Người đăng ký nhập mật khẩu muốn tạo.

[3] Tại ô Xác nhận lại mật khẩu: Người đăng ký nhập lại mật khẩu muốn tạo.

Tại  phần Thông tin chữ ký số người đăng ký sau khi cắm usb chữ ký số của doanh nghiệp vào, sau đó ấn nút  Đọc CKS (Đọc chữ ký số) để đọc thông tin từ chữ ký số ra.

Lưu ý: các doanh nghiệp nên thao tác đăng ký trên trình duyệt IE 7 trở lên. Đảm bảo máy tính đã cài đặt Java và thiết lập đúng cách.

Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt Java để thực hiện các giao dịch điện tử.

Sau khi đọc chữ ký số thành công người đăng ký ấn nút Đăng ký để đăng ký tài khoản quản trị. Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin chữ ký số và Mã số thuế của doanh nghiệp có trùng khớp với chữ ký số không. Nếu có thì hệ thống sẽ báo thành công và người đăng ký sẽ thực hiện các bước tiếp theo nếu không đúng thì liên hệ với nhà cung cấp chữ ký số để kiểm tra.

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản quản trị để đăng ký thông tin.

Sau khi đăng ký tài khoản quản trị thành công, người đăng ký trở về màn hình ban đầu và ấn vào nút Đăng nhập như sau:

Hướng dẫn đăng ký VNACCS cho doanh nghiệp

 Lúc này màn hình đăng nhập sẽ xuất hiện:

Hướng dẫn đăng ký VNACCS cho doanh nghiệp

Trên màn hình đăng nhập vào hệ thống, người đăng ký tiến hành nhập thông tin sau đây của doanh nghiệp vào màn hình đăng nhập như hình trên (Hình 1.2):

[1] Tại ô Mã số thuế: Người đăng ký nhập mã số thuế của doanh nghiệp

[2] Tại ô Mật khẩu: Người đăng ký nhập vào mật khẩu vừa đăng ký.

Sau khi nhập đủ các thông tin trên, nhấn nút Đăng nhập để vào hệ thống.  Khi đó màn hình sẽ hiển thị các chức năng của hệ thống :

Hướng dẫn đăng ký VNACCS cho doanh nghiệp

Bước 2.1: Đăng ký thông tin người sử dụng hệ thống VNACCS của doanh nghiệp.

Hướng dẫn đăng ký VNACCS cho doanh nghiệp khi đã đăng ký được tài khoản quản trị.

Sau khi đăng nhập vào hệ thống, người đăng ký sẽ khai báo các thông tin chi tiết về doanh nghiệp bằng cách vào chức năng :

OE10001 Đăng ký mới người sử dụng

Ghi chú: Các trường dữ liệu trên màn hình đăng ký, những trường có dấu (*) là trường bắt buộc phải nhập.

Tại màn hình Đăng ký thông tin người sử dụng, người đăng ký phải nhập vào các thông tin của doanh nghiệp. Các thông tin này được chia làm 3 nhóm tương ứng với các màn hình (các tab) sau.

  • Đăng ký thông tin chung:

 

Hướng dẫn đăng ký VNACCS cho doanh nghiệp

[1]Tại trường Tên người đại diện: Người đăng ký nhập tên người đại diện của doanh nghiệp.

[2] Tại trường Địa chỉ doanh nghiệp: Người đăng ký nhập địa chỉ của doanh nghiệp.

[3] Tại trường Mã số thuế: Người đăng ký nhập mã số thuế của doanh nghiệp.

[4] Tại trường Lĩnh vực hoạt động: Người đăng ký lựa chọn lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp được phân loại như sau (có thể chọn nhiều lĩnh vực đồng thời) :

– Vận chuyển ( Hãng tàu, Hãng hàng không, Công ty đường sắt, Đăng ký làm các thủ tục khai báo Manifest và các thông tin liên quan đến phương tiện vận tải)

– Xuất nhập khẩu (Đăng ký là doanh nghiệp xuất nhập khẩu)

– Logistic (Đại lý giao nhận(Forwarder), Đại lý hãng tàu, Đại lý hải quan)

[5] Tại trường Số lượng user code: Thông thường mỗi doanh nghiệp có 1 user code, nếu trường hợp doanh nghiệp có nhiều chi nhánh thì có thể đăng ký cho mỗi chi nhánh 1 user code và nhập tổng số user code vào mục này.

Sau khi nhập số lượng User Code, người đăng ký cần nhập một số chỉ tiêu  tương ứng với từng User code phục vụ cho việc sử dụng hệ thống như hình 1.4 dưới đây:

Hướng dẫn đăng ký VNACCS cho doanh nghiệp

– Trường STT: Đây là số thứ tự của User code.

– Trường User code: User code do hệ thống tự sinh ra.

– Trường Số lượng User ID khai báo VNACCS-EDI: Tại trường này người đăng ký nhập vào tổng số lượng người sử dụng khai báo đến hệ thống VNACCS theo chuẩn VNACCS-EDI (áp dụng cho tất cả các nghiệp vụ) của doanh nghiệp. Chú ý nhập bao nhiêu User ID thì bên tab thông tin Người khai hải quan phải nhập đầy đủ từng đó thông tin của người khai hải quan tương ứng.

– Trường Số lượng User ID khai báo EDIFACT: Trong trường hợp các doanh nghiệp kết nối tới hệ thống VNACCS qua chuẩn EDIFACT (Đây là chuẩn kết nối của hệ thống áp dụng cho trường hợp các hãng tàu khai báo Manifest đường biển). Tại trường này người đăng ký nhập vào số lượng người sử dụng của doanh nghiệp theo chuẩn EDIFACT. Nếu không có thì không phải nhập.

– Trường Số lượng máy tính: Tại trường này hệ thống sẽ tự động xuất ra bằng tổng giá trị tại các trường dữ liệu: Phần mềm đầu cuối, Hệ thống – hệ thống VNACCS-EDI và Hệ thống – Hệ thống EDIFACT

– Trường Phần mềm đầu cuối: Tại trường này người đăng ký nhập số lượng máy tính sử dụng phần mềm đầu cuối miễn phí (do Hải quan cung cấp) kết nối tới hệ thống. Nếu không có thì không phải nhập (mặc định là 0).

– Trường Hệ thống – Hệ thống VNACCS-EDI: Người đăng ký nhập vào số lượng máy tính sử dụng phần mềm do doanh nghiệp tự phát triển hoặc phần mềm của các hãng thứ 3 cung cấp sẽ kết nối với hệ thống của hải quan. Nếu không có thì không phải nhập (mặc định là 0).

– Trường Hệ thống – Hệ thống EDIFACT: Người đăng ký nhập vào số lượng máy tính sử dụng hệ thống của doanh nghiệp tự phát triển hoặc phần mềm của các hãng thứ 3 cung cấp sẽ kết nối với hệ thống của hải quan qua chuẩn EDIFACT để khai báo Manifest. Nếu không có thì không phải nhập (mặc định là 0).

 [6] Tại trường Đề xuất của doanh nghiệp: Người đăng ký nhập đề xuất của doanh nghiệp khi đăng ký (Nếu có).

Sau khi khai báo các chỉ tiêu xong ấn nút Ghi để ghi lại thông tin trong hệ thống sau đó chuyển sang màn hình Thông tin về người khai báo hải quan để khai báo tiếp.

  • Đăng ký thông tin về người khai báo hải quan.

 

Hướng dẫn đăng ký VNACCS cho doanh nghiệp

Các thông tin về người khai báo hải quan của doanh nghiệp như trong hình 1.9.

Tại màn hình này, người đăng ký nhập vào các thông tin về Người khai hải quan tương ứng với User code của doanh nghiệp. Mỗi một User code của doanh nghiệp có thể đăng ký nhiều Người khai báo hải quan.

[1] Tại trường STT User code: Người đăng ký chọn số thứ tự của User code đã được khai báo trong phần Thông tin chung, số thứ tự này chính là số thứ tự ở được xuất ra ở màn hình thông tin chung .

[2] Tại trường Họ tên: Người đăng ký nhập vào họ và tên của người khai hải quan.

[3] Tại trường Số chứng minh thư (hoặc hộ chiếu): Người đăng ký nhập vào số chứng minh thư hoặc hộ chiếu của người khai hải quan.

[4] Tại trường Số chứng nhận khai hải quan (nếu có): Trong trường hợp người sử dụng được cấp chứng chỉ khai hải quan thì nhập số đó vào trường thông tin này, nếu không có chứng chỉ thì có thể bỏ qua.

[5] Tại trường Email của người khai hải quan: Người đăng ký nhập vào email của người khai hải quan.

[6] Tại trường Lĩnh vực hoạt động : Người đăng ký chọn lĩnh vực mà người khai hải quan sẽ thực hiện khai báo.

[7] Tại trường Ngày hiệu lực : Người đăng ký nhập ngày mà người khai hải quan này có thể bắt đầu khai báo hệ thống.

[8] Tại trường Ngày hết hiệu lực : Người đăng ký nhập ngày mà người khai hải quan này hết hạn sử dụng để khai báo đến hệ thống.

[9] Tại phần Chữ ký số của người khai hải quan người đăng ký cắm usb token chữ ký số mà người khai hải quan đó sẽ dùng để khai báo tới hệ thống vào và ấn nút Đọc CKS sau đó các thông tin của chữ ký số sẽ tự động hiển thị ra.

Sau khi khai báo xong ấn nút Ghi để ghi lại thông tin vào hệ thống. Sau khi khai báo xong, nếu bản khai không cần sửa, người đăng ký có thể chuyển sang thực hiện gửi Đăng ký tới Hải quan.

Bước 2.2: Đăng ký tới hệ thống Hải quan:

Sau khi khai báo đầy đủ các thông tin theo yêu cầu, người đăng ký thực hiện gửi thông tin đăng ký tới hệ thống hải quan bằng cách:

Vào màn hình tra cứu thông tin thông qua chức năng V. Tra cứu >> 1.OE4001. Tra cứu thông tin đăng ký.

Hướng dẫn đăng ký VNACCS cho doanh nghiệp

Chọn ô Đăng ký mới hoặc Sửa sau phê duyệt hoặc Hủy sau phê duyệt tùy vào bản khai đăng ký mới, sửa hay hủy và ấn vào nút Tìm kiếm. Hệ thống sẽ hiển thị ra các bản ghi đang khai báo. Người đăng ký tìm đến bản ghi vừa nhập (có trạng thái Đang nhập liệu). Người đăng ký ấn nút Gửi để tiến hành gửi đến hệ thống hải quan.

Sau khi ấn nút Gửi màn hình xác nhận thông tin đăng ký sẽ hiển thị, lúc này người đăng ký phải điền các thông tin sau:

[1] Tại trường Người gửi: Người đăng ký điền tên của mình vào trường này.

[2] Tại trường Gửi tới hải quan: Người đăng điền mã Cục hải quan nơi doanh nghiệp thường xuyên khai báo thủ tục hải quan. Tại ô thứ nhất gõ mã Cục Hải quan nơi doanh nghiệp làm thủ tục hải quan. Sau khi gõ xong mã ấn phím tab để hệ thống tự chuyển sang tên Cục Hải quan.

Sau khi nhập các thông tin yêu cầu, người đăng ký cần xác nhận việc khai báo bằng cách cắm chữ ký số bằng chữ ký số của doanh nghiệp và ấn vào nút Ký chữ ký số.

Hướng dẫn đăng ký VNACCS cho doanh nghiệp

Sau khi ký chữ ký số xong người đăng ký ấn nút Gửi để gửi tới hệ thống hải quan và lấy kết quả phản hồi qua chức năng Tra cứu thông tin đăng ký.

Bước 3: Kiểm tra thông tin đăng ký.

Sau khi nhận được thông tin đăng ký của doanh nghiệp hệ thống sẽ trả về kết quả phê duyệt cho doanh nghiệp. Người đăng ký thực hiện các bước sau để kiểm tra.

Vào màn hình tra cứu thông tin bằng cách thực hiện chức năng IV.Tra cứu » Tra cứu thông tin đăng ký.

Sau khi vào màn hình tra cứu thông tin đăng ký người đăng ký chọn ô Đăng ký mới ( Sửa hay Hủy tùy trạng thái của bản khai là sửa hay hủy) và ấn nút Tìm kiếm. Sau đó tìm đến bản khai vừa đăng ký để kiểm tra các thông tin phản hồi từ hệ thống.

Hướng dẫn đăng ký VNACCS cho doanh nghiệp

Những thông tin phản hồi của hệ thống bao gồm:

[1] Tại cột Số tiếp nhận: Hiển thị số tiếp nhận của bản khai, chú ý người sử dụng cần nhớ số tiếp nhận để sử dụng cho các thao tác sau này.

[2] Tại cột Năm tiếp nhận: Hiển thị năm tiếp nhận của bản khai, chú ý người sử dụng cần nhớ năm tiếp nhận để sử dụng cho các thao tác sau này.

[3] Tại cột Trạng thái hiển thị thông tin trạng thái của bản khai. Có 2loại trạng thái như sau:

– Nếu hệ thống chưa duyệt bản khai sẽ có trạng thái: Chờ phê duyệt.

– Nếu hệ thống duyệt bản khai sẽ có trạng thái: Hải quan chấp nhận người đăng ký sẽ vào mục Tra cứu kết quả đăng ký để lấy kết quả đăng ký.

Bước 4: Tra cứu kết quả đăng ký.

Sau khi thực hiện đúng các thao tác như Hướng dẫn đăng ký VNACCS cho doanh nghiệp. Quý doanh nghiệp vui lòng thực hiện Bước 4 để tra cứu và lấy thông tin được xét duyệt.

Doanh nghiệp vào chức năng:  IV.Tra cứu > Tra cứu  kết quả đăng ký.

Hướng dẫn đăng ký VNACCS cho doanh nghiệp

Các thông tin tra cứu sau khi đăng ký thành công được trả về như sau:

+ Thông tin về User Code của doanh nghiệp;

+ Thông tin về User ID;

+ Thông tin về Terminal ID (chú ý ký tự cuối cùng nếu là C thì dùng cho phần mềm miễn phí (do hải quan cung cấp), nếu là K thì dùng cho hãng thứ ba hoặc tự doanh nghiệp phát triển. Mỗi User ID sẽ dùng một Terminal ID tương ứng  với phần mềm khai báos.

+ Thông tin về Terminal Access key (Khóa truy cập): Khóa truy cập của máy trạm sẽ đi kèm với Terminal ID tương ứng, các thông tin này dùng để kết nối, cấu hình, khai báo hải quan;

+ Thông tin về mật khẩu mặc định (Chú ý mật khẩu mặc định này phải đổi mới sử dụng được, hướng dẫn đổi mật khẩu tại mục 4 của tài liệu này).

Màn hình tra cứu kết quả đăng ký trả về như sau:

Hướng dẫn đăng ký VNACCS cho doanh nghiệp

Sau khi bản khai được hệ thống phê duyệt 01 ngày, doanh nghiệp mới có thể sử dụng các thông tin đăng ký đề đăng nhập vào phần mềm đầu cuối để khai báo tới Hải quan.

Các doanh nghiệp lưu ý: Phải thực hiện đổi mật khẩu cho User khai hải Quan thì mới có thể đăng nhập để lập các tờ khai trên phần mềm VNACCS được.

Như vậy là chúng tôi đã kết thúc phần Hướng dẫn đăng ký VNACCS cho doanh nghiệp trên hệ thống của Hải Quan Việt Nam.

Nếu bài viết có ích, quý doanh nghiệp hãy nhập Email và bấm Subscribe trên mục ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN MỚI. Email sẽ tự động được gửi đến quý doanh nghiệp khi chúng tôi có bài viết mới.

Mọi thông tin tư vấn đăng ký Chữ ký số để kê khai hải quan. Hoặc cần hỗ trợ thêm về dịch vụ, vui lòng liên hệ:

Chu Văn Trà – Nhân viên tư vấn bán hàng Chi nhánh Viettel TP. Hồ Chí Minh

DĐ: 096 228 66 44

Email: tracv@viettel.com.vn – vtt@myviettel.net

Địa chỉ: 161-163 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh