Đăng ký Chữ ký số Viettel trên cổng thông tin Bộ Y Tế

Đăng ký Chữ ký số Viettel trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y Tế – Cục An Toàn Thực Phẩm tại địa chỉ http://congbosanpham.vfa.gov.vn.

Viettel xin hướng dẫn cho các doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký kiểm định chất lượng sản phẩm trên Cổng thông tin điện tử của Cục An Toàn Thực Phẩm – Bộ Y Tế

Sau khi doanh nghiệp đăng ký tài khoản trên cổng thông tin điện tử, vui lòng đăng nhập để tiến hành nộp hồ sơ trực tuyến.

Bước 1: Đăng nhập hệ thống

Tại màn hình đăng nhập, bấm Đăng nhập để mở ra màn hình đăng nhập hệ thống

Đăng ký chữ ký số Viettel

Nhập Tên truy cập và mật khẩu đã được cấp, nhấn Đăng nhập. Trường hợp NSD không nhớ mật khẩu được cấp, NSD nhấn link “Quên mật khẩu”

Đăng ký chữ ký số Viettel

 

NSD nhập Tên truy cập và email, nhấn Gửi yêu cầu.

Email đúng với email đã khai báo, hệ thống sẽ gửi mật khẩu về email tương ứng. Trường hợp đăng nhập thành công đầu tiên sau khi đăng ký của doanh nghiệp, hệ thống yêu cầu đổi mật khẩu.

Nhập thông tin mật khẩu cũ và mật khẩu mới, nhấn Đổi mật khẩu để hoàn thành.

Bước 2: Khai báo hồ sơ

Khi doanh nghiệp cho nhu cầu xin Cấp giấy tiếp nhận công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định An toàn thực phẩm, doanh nghiệp vào tài khoản đã được cấp để tiến hành khai báo hồ sơ

Đăng ký chữ ký số Viettel

 

Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy (bên thứ nhất)

Các bước thực hiện:

 • Đăng nhập vào hệ thống với account có vai trò là Doanh nghiệp
 • Vào màn hình : Khai báo thủ tục >> Chọn thủ tục Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy(bên thứ nhất) => hiển thị màn hình nhập thông tin khai báo

Bước 3: Khai báo bằng cách nhập trên hệ thống.

hực hiện nhập thông tin hồ sơ ở các tab màn hình

 • Tab Bản công bố hợp quy:

 

Đăng ký chữ ký số Viettel

Lưu ý: các trường đánh dấu (*) là các trường bắt buộc nhập

Có thể sử dụng button Sao chép để sao chép thông tin doanh nghiệp xuống thông tin Xuất xứ

 • Tab: Thông tin chi tiết sản phẩm

 

Đăng ký chữ ký số Viettel

 • Các trường Số bản công bố, Tên tổ chức cá nhân, Tên sản phẩm: tự động hiển thị khi nhập các giá trị này vào tab Bản công bố hợp quy
 • Ở các bản Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, Chỉ tiêu vi sinh vật, Hàm lượng kim loại nặng, Hàm lượng hóa chất không mong muốn, ta có thể thực hiện các chức năng sau:
  • Thêm mới bản ghi: nhấn nút Thêm mới => một dòng trống sẽ được thêm vào cuối bảng
  • Xóa bản ghi: Nhấn nút xóa ứng với bản ghi cần xóa
  • Lưu ý: nếu có dòng trống: các thông tin như Tên chỉ tiêu, Mức công bố, Mức đáp ứng/khẩu phần ăn là bắt buộc nhập. Nếu không có thông tin ở bảng tương ứng => có thể thực hiện xóa dòng trống mặc định đi, khi đó các thông tin này không bắt buộc nhập.
 • Tab: Tài liệu đính kèm

 

Đăng ký chữ ký số Viettel

 • Ứng với mỗi loại thủ tục hành chính, hệ thống yêu cầu đính kèm 1 số giấy tờ bắt buộc.
 • Thêm mới bản ghi: nhấn nút Thêm mới => một dòng trống sẽ được thêm vào cuối bảng
 • Xóa bản ghi: Nhấn nút xóa ứng với bản ghi cần xóa
 • Lưu ý: nếu có dòng trống: các thông tin như Tên tài liệu, Tệp đính kèm là bắt buộc nhập. Nếu không có thông tin về tệp đính kèm => có thể thực hiện xóa dòng trống mặc định đi, khi đó các thông tin này không bắt buộc nhập.
 • Tab: Kế hoạch kiểm soát chất lượng

 

Đăng ký chữ ký số Viettel

 • Thêm mới bản ghi: nhấn nút Thêm mới => một dòng trống sẽ được thêm vào cuối bảng
 • Xóa bản ghi: Nhấn nút xóa ứng với bản ghi cần xóa
 • Lưu ý: nếu có dòng trống: các thông tin như Tên tài liệu, Tệp đính kèm là bắt buộc nhập. Nếu không có thông tin về tệp đính kèm => có thể thực hiện xóa dòng trống mặc định đi, khi đó các thông tin này không bắt buộc nhập.

Bước 4: Ký hồ sơ điện tử bằng chữ ký số Viettel

Sau khi doanh nghiệp khai báo hồ sơ, để đảm bảo tính pháp lý và thông tin khai báo lên Cục ATTP, doanh nghiệp phải tiến hành Ký điện tử bằng Chữ ký số của doanh nghiệp mình.

Hệ thống hỗ trợ Ký điện tử ngay trên hệ thống hoặc cho phép upload file hồ sơ Đã ký điện tử của doanh nghiệp lên hệ thống.

Với hồ sơ đã ký điện tử, doanh nghiệp không được phép sửa đổi thông tin lên hệ thống nữa. trường hợp có sai khác với hồ sơ đã ký, doanh nghiệp chịu trách nhiệm về thông tin của mình.

Trên màn hình Trang chủ, chọn Danh sách hồ sơ cần gửi/ Danh sách hồ sơ chưa hoàn thiện.

Đăng ký chữ ký số Viettel

Ký trực tiếp trên hệ thống

 • Nhấn vào nút ký CA để tiến hành ký điện tử, hiển thị màn hình yêu cầu kết nối

 

Đăng ký chữ ký số Viettel

 • Thực hiện kết nối USB Token vào máy tính  và nhấn button Ký duyệt
 • Màn hình Security Warning hiển thị khi chạy ứng dụng Chữ ký số như bên dưới

 

Đăng ký chữ ký số Viettel

Tích chọn Checkbox và bấm Run để chạy ứng dụng

 • Màn hình Ký điện tử được mở ra, nhập Mã PIN đã được cấp vào để xác thực

Nhấn Xác nhận Hiển thị Tên của người đăng ký Chứng thư số

Đăng ký chữ ký số Viettel

 • Nhấn Ký điện tử, hệ thống sẽ xác thực xem Chứng thư số đã được đăng ký trên hệ thống chưa
 • Thông báo ký điện tử thành công.

Sau khi ký thành công, hệ thống cho phép doanh nghiệp tiến hành thanh toán phí thẩm định cho hồ sơ

Bước 5: Xuất hồ sơ

Xuất hồ sơ và ký điện tử trên hồ sơ được xuất ra

 1. Xuất file hồ sơ
 • Trên Danh sách hồ sơ, nhấn hành động Xem chi tiết hồ sơ
 • Bước 2: Chọn nút Xuất hồ sơ để tiến hành xuất hồ sơ với những thông tin đã khai báo trên hệ thống cấp phép
 • Lưu hồ sơ vừa download xuống vào thư mục trên máy tính cá nhân

b. Ký điện tử trên file

Doanh nghiệp thực hiện ký điện tử trên file bằng bất kỳ hình thức nào.

c. Upload file đã ký lên hệ thống

Nhấn nút Upload file ký số lên hệ thống

Đăng ký chữ ký số Viettel

Chọn file hồ sơ đã ký, chọn Xác nhận

Hệ thống chuyển sang màn hình cho phép Doanh nghiệp download file ký xuống đồng thời có thể nộp phí thẩm xét

Đến đây là doanh nghiệp đã hoàn tất bước lập hồ sơ và up lên hệ thống. Bước tiếp theo là nộp phí thẩm xét, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết ở bài sau. Quý doanh nghiệp nhớ theo dõi nhé.

Để đăng ký thuận tiện và được hỗ trợ tốt nhất, quý khách có thể tham khảo bảng giá đăng ký Chữ ký số Viettel và chọn cho mình 1 gói cước phù hợp tại đây

Bảng giá đăng ký chữ ký số Viettel

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Chu Văn Trà – Nhân viên tư vấn bán hàng Chi nhánh Viettel TP. Hồ Chí Minh

DĐ: 096 228 66 44

Email: tracv@viettel.com.vn

Địa chỉ: 161-163 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh