Quản lý giám sát nhân viên bán hàng DMS.ONE

Quản lý giám sát nhân viên bán hàng DMS.ONE là Giải pháp quản lý hệ thống phân phối bán hàng từ trụ sở công ty đến các đại lý, nhà phân phối trung gian và các nhân viên bán hàng. Hệ thống cung cấp các dữ liệu trực tuyến về kết quả bán hàng, vị trí và lộ trình bán hàng, giúp người quản lý giám sát bán hàng hiệu quả; nâng cao năng suất làm việc và giảm thiểu chi phí tồn kho.

CHỨC NĂNG

– Quản lý tổng thể mạng lưới phân phối và bán hàng trực tuyến.

– Sử dụng máy tính bảng kết nối 3G và tích hợp bản đồ số GPS.

– Cung cấp và truyền tải tức thời thông tin thị trường, kết quả kinh doanh, vị trí và lộ trình bán hàng của nhân viên bán hàng.

LỢI ÍCH MANG LẠI CHO NHÀ CUNG CẤP

– Giám sát chặt chẽ hệ thống bán hàng.

– Thông tin được quản lý xuyên suốt.

– Quản lý hiệu quả các chương trình bán hàng và hỗ trợ bán hàng.

– Thu thập số liệu bán hàng, thị trường một cách tức thời.

– Giảm thiểu công tác tổng hợp báo cáo.

– Quản lý và kiểm soát hoạt động bán hàng, tồn kho tại các NPP một cách hiệu quả.

– Công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc đánh giá kênh bán hàng, hiệu quả nhân sự bán hàng.

CHO NGƯỜI QUẢN LÝ

– Quản lý công việc hàng ngày của nhân viên cấp dưới.

– Quản lý lộ trình các nhân viên cấp dưới.

– Tăng hiệu quả bán hàng của nhân viên cấp dưới.

– Theo dõi tiến độ thực hiện doanh số bán hàng tại địa bàn quản lý một cách tức thời.

– Hỗ trợ tối đa trong việc giúp đỡ, đào tạo, huấn luyện nhân viên cấp dưới.

– Nắm bắt thông tin thị trường và các phản hồi của khách hàng một cách nhanh chóng.

CHO NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

– Công cụ bán hàng đắc lực.

– Tự động công việc bán hàng (chấm trưng bày, lấy thông tin tồn kho, đặt đơn hàng).

– Tra cứu thông tin về khuyến mãi, sản phẩm, tư vấn khách hàng.

– Nắm được chỉ tiêu, tiến trình công việc trong ngày, tháng.

– Nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công việc.

– Nâng cao hình ảnh của công ty.

– Giảm báo cáo, tổng kết số liệu thủ công vào cuối ngày.

CHO NHÀ PHÂN PHỐI

– Được trang bị công cụ quản lý hoạt động bán hàng.

– Quản lý tồn kho sản phẩm một cách tức thời.

– Quản lý công nợ và được cảnh báo về các khách hàng có công nợ đến hạn phải trả hoặc quá hạn.

– Hệ thống báo cáo quản lý.

– Cập nhật thông tin từ nhà cung cấp một cách tức thời.